Arborist

Ahto lõpetas Pärnu KHK Arboristi eriala 2017 kevadel. 

Teenustena pakub:

Suurte puude hooldus

Ohtlike puude raie

Puittaimede istutamine ja järelhooldus

Viljapuude lõikus

Hekkide pügamine

Hinnad sõltuvad alati objektist.